DSpace About DSpace Software
 

TSU Knowleadge Bank >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 3037
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1998การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนของมารดาในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงปราณี หนูสวัสดิ์
1999การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรรมการกลุ่มเกษตรกร ในภาคใต้สมคิด รัตนวงศ์
1999ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของชาวสวนยางพารา ในตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาแววสุดา หนูอุไร
2000การจัดการและผลกระทบจากการจัดการป่าชุมชน "ป่าซับน้ำธารคีรี" ของชาวบ้านบ้านตันหยงมูหลง ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม
2001ศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้า ในเขตกะตะ - กะรน จังหวัดภูเก็ตสถาพร วงษ์ไพศาล
2001ศึกษาการเลี้ยงหอยนางรมของชาวบ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานีศรัณย์ วรานนท์ชุติ
2001ศึกษากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลารุ่งเรือง จอมศรี
2001ศึกษาชีวประวัติและผลงานของลัภย์ หนูประดิษฐ์พัชรี บุญราศรี
2002การใช้ประโยชน์จากมะพร้าวและผลกระทบต่อชาวบ้าน : ศึกษากรณี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชวรรณวิภา เพ็ชรแก้ว
2003การผลิตกริชปัตตานีสุวิทย์ ทินกร
2004ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำสวนของชาวบ้าน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2470-พ.ศ.2546สมพร วัฒนกุล
2004ศึกษาอาชีพการทำขนมเค้กของชาวลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังนุชจิรา แก่นอินทร์
2004วิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงเพื่อชีวิตของแสง ธรรมดาดุสิต ศิริรักษ์
2008ผลของไกลโฟเสทและพาราควอทต่อโครโมโซมรากหอมแสงจุฑามาศ ศุภพันธ์
2008Effect of UV-B and UV-C radiation on pericarp browning of longkong after harvestSamak Kaewsuksaeng; Varit Srilaong; Intira Lichanporn
2010การประยุกต์ระบบสารสนเทศถูมิศาสตร์เพื่อประเมินรายได้จากการทำประมงพื้นบ้านด้วยไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างนฤกานดา หนูแหลม
2010การจำลองระบบสูบน้ำแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยโปรแกรม TRNSYS 16.01ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
2010ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้พืชเป็นยาของชาวบ้านตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาสุวิมล มณี
2010Analytic solutions of the second-order functional differential equations with a state derivative dependent delaySeksan Pengpit
2010เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ : การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะSappasith Klomklao; สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
Showing results 1 to 20 of 3037
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback