DSpace About DSpace Software
 

TSU Knowleadge Bank >

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 73 to 92 of 3046
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การกระจายอำนาจการบริหารสถานศึกษารุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2012การกระจายอุณหภูมิภายในโรงอบยางแผ่นดิบพลังงานร่วมแสงอาทิตย์และชีวมวล โดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลในสภาวะที่ไม่มีแผ่นยางซุลกิพลี กาซอ; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; ธวัฒน์ชัย เทพนวล
2012การกระจายอุณหภูมิและความเร็วของกระแสอากาศร้อนในแบบจำลองสามมิติของโรงอบยางพลังงานร่วมแสงอาทิตย์และชีวมวล โดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล ในสภาวะที่ไม่มีแผ่นยางซุลกิพลี กาซอ
2008การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า ยัง ในสมัยสุโขทัยประภัสสร ภัทรนาวิก
1993การก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยประสงค์ เกษราธิคุณ
1999การกำหนดขนาดในการเลือกตัวอย่างสุเทพ อ่วมเจริญ
2003การกำหนดดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษาประดิษฐ์ มีสุข
1995การกำหนดน้ำหนักคะแนนสอบคัดเลือกนิสิตประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้เสริม ทัศศรี; สมภพ ล่ำวัฒนพร
2002การกำหนดปรัชญา/ปณิธานของสถาบันอุดมศึกษาประดิษฐ์ มีสุข
2014การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกลำพันแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็งแจ่มจันทร์ เพชรศิริ; อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี; สุภฎา คีรีรัฐนิคม
2007การแก้ปํญหาการไม่สามารถตอบคำถามอัตนัยของนิสิตที่เรียนรายวิชา 0116121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ และรายวิชา 0116282 ภูมิศาสตร์สังคมนิสากร กล้าณรงค์
1996การแก้ปัญหาการปรับตัวของนิสิตในหอพักด้วยการให้คำปรึกษารายกลุ่มศุภวดี บุญญวงศ์
2006การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองของชุมชนป่าพะยอมนรา บูรณรัช; ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์; วีรฉัตร สุปัญโญ; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; วิภาฤดี วิภาวิน; อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
2011การเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) ถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis) และถั่วลูกผสมสรพงค์ เบญจศรี; จรัสศรี นวลศรี
2003การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนิรันดร์ จุลทรัพย์
2004การค้นคืนสารนิเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเยาวลักษณ์ สุวรรณแข
2003การค้นพบรังสีเอกซ์และกำเนิดผลึกวิทยารังสีเอกซ์นิคม ชูศิริ
2011การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับอาการเปลือกแห้งในเปลือกยางพาราสายพันธุ์ BPM24 โดยเทคนิค cDNA-AFLPภิรมย์ญา แดงสว่าง
2012การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาดิษฐพงศ์ รัตนโอภา
2010การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ววิชุดา เกตุใหม่; เสาวภา แก้วสุกใส; ลีซา แยนา
Showing results 73 to 92 of 3046
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback